Vertebrates : Ciona intestinalis

WGS Analysis tools

Division: Vertebrates

Species name: C.intestinalis

Assembly: KH

CDS quantity in database: 17302

CDNA quantity in database: 17329

3' UTR quantity in database: 12148

5' UTR quantity in database: 13632

Last update: 2021-09-08

Data source: Ensembl

Lineage:

Eukaryota (82)Opisthokonta (82)Metazoa (81)Eumetazoa (81)Bilateria (81)Deuterostomia (79)Chordata (79)Tunicata (2)Ascidiacea (2)Enterogona (2)Phlebobranchia (2)Cionidae (2)Ciona (2)