Plants : Brassica oleracea

WGS Analysis tools

Division: Plants

Species name: Brassica oleracea

Assembly: v2.1

CDS quantity in database: 59220

CDNA quantity in database: 59225

3' UTR quantity in database: 0

5' UTR quantity in database: 0

Last update: 2015-01-01

Data source: Ensembl

Lineage:

Eukaryota (43)Viridiplantae (40)Streptophyta (38)Streptophytina (38)Embryophyta (38)Tracheophyta (37)Euphyllophyta (36)Spermatophyta (36)Magnoliophyta (36)Mesangiospermae (35)eudicotyledons (15)Gunneridae (15)Pentapetalae (15)rosids (12)malvids (6)Brassicales (5)Brassicaceae (5)Brassiceae (3)Brassica (3)