Plants : Brassica napus

WGS Analysis tools

Division: Plants

Species name: Brassica napus

Assembly: AST_PRJEB5043_v1

CDS quantity in database: 101040

CDNA quantity in database: 10003

3' UTR quantity in database: 4274

5' UTR quantity in database: 3703

Last update: 2021-07-08

Data source: Ensembl

Lineage:

Eukaryota (43)Viridiplantae (40)Streptophyta (38)Streptophytina (38)Embryophyta (38)Tracheophyta (37)Euphyllophyta (36)Spermatophyta (36)Magnoliophyta (36)Mesangiospermae (35)eudicotyledons (15)Gunneridae (15)Pentapetalae (15)rosids (12)malvids (6)Brassicales (5)Brassicaceae (5)Brassiceae (3)Brassica (3)