Plants : Amborella trichopoda

WGS Analysis tools

Division: Plants

Species name: Amborella trichopoda

Assembly: AMTR1.0

CDS quantity in database: 27313

CDNA quantity in database: 27313

3' UTR quantity in database: 0

5' UTR quantity in database: 0

Last update: 2021-05-25

Data source: Ensembl

Lineage:

Eukaryota (43)Viridiplantae (40)Streptophyta (38)Streptophytina (38)Embryophyta (38)Tracheophyta (37)Euphyllophyta (36)Spermatophyta (36)Magnoliophyta (36)basal Magnoliophyta (1)Amborellales (1)Amborellaceae (1)Amborella (1)