Fungi : Arthrobotrys oligospora atcc 24927

WGS Analysis tools

Division: Fungi

Species name: Arthrobotrys oligospora ATCC 24927

Assembly: AOL24927_1_0

CDS quantity in database: 11479

CDNA quantity in database: 11479

3' UTR quantity in database: 0

5' UTR quantity in database: 0

Last update: 2017-08-02

Data source: Ensembl

Lineage:

Eukaryota (744)Opisthokonta (744)Fungi (744)Dikarya (697)Ascomycota (541)saccharomyceta (533)Pezizomycotina (324)Orbiliomycetes (3)Orbiliales (3)Orbiliaceae (3)Arthrobotrys (1)Arthrobotrys oligospora (1)